Danh sách các bài bài học WordPress(mở đầu)

Tôi giả định rằng các bạn đọc bài viết này vì các bạn chưa từng biết gì về WordPress,  nghĩa là các bạn là những beginners, còn những ai đã biết PHP và WordPress, tôi xin vui mừng nhận các ý kiến đóng góp của các bạn!

wordpress logo Danh sách các bài bài học WordPress(mở đầu)

Các bạn nên đọc bài viết này theo thứ tự từng bài, đừng nhảy vội, rồi các bạn sẽ bất ngờ vì những gì các bạn có thể làm sau đó cho mà xem!

1. Tổng quan về WordPresss.
2. Các công cụ hỗ trợ và xây dựng website
3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng: Locahost và WordPress.
3. Quản trị nội dung wordpress: Hướng dẫn sử dụng Dashboar.

4. Hướng dẫn xây dựng Themes wordpress.

– chuẩn bị nguyên vật liệu: trang html, css, js… cấu trúc một website thông thường.
– Cấu trúc CMS Wordrpess và WordPress Themes: các trang index, header.php, footer.php, sidebar.php, sinlge.php
– Import HTML template,CSS,js … vào WordPress
– Phân trang, gọi trang mới, đăng ký một trang bất kỳ: phân trang: header, footer, sidebar.php…
– Thêm các hàm mở rộng: Functions và sử dụng plugins..
– Biến thành website động: vòng lặp… biến, hàm có sẵn của hệ thống và 01 số hàm mở rộng: the_title, permarlink,the_time

5. Ứng dụng và thực hành xây dựng Themes:
– Ứng dụng Xây dựng website tin tức với WordPress.(Các Plguins hỗ trợ tin tức và cách sử dụng)
– Ứng dụng Xây dựng website bán hàng với WordPress.
– ứng dụng xây dựng website Bất động sản
– Ứng dụng xây dựng website hỏi đáp
– ứng dụng xây dựng Rao vặt.
– Ứng dụng xây dựng Diễn đàn wordpress
– Ứng dụng xây dựng Mạng xã hội kiểu facebook, blog360.vn…
– Ứng dụng xây dựng hệ thống tạo website miễn phí dạng wordpress.com, blog360.vn, blogger.com…
– Rất nhiều ứng dụng tạo website khác nhau đang chờ bạn.

6. Các vấn đề nâng cao của giao diện wordpress:
– Option panel.
– Widget, Menu và Thumbnail.
– Hook và khái niệm Hook, các Hook của WordPress.
– Wigdet: Cách đăng ký và cách sử dụng.
– Taxonomy, custompostype

7. Hướng dẫn xây dựng Plugins WordPress
– Bản chất của Plugins.
–  Ứng dụng viết một plugin đơn giản của WordPress.
– Viết plugin nâng cao sử dụng Database.
– Cách tìm kiếm và sử dụng Plugins trên mạng.
– Cách biến plugins thành functions

8. Upload website lên internet và backup hệ thống: Database, hosting, cài đặt WordPress.
9.  WordPress nâng cao: bảo mật wordpress, multisite…

Tác giả: Blog360! Team

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s